Umowno뜻
Wiele wydarze w „Iliadzie” Homer przedstawia czysto umownie, odchodz켧 niejako od poetyki realistycznej. Wydarzenia s przedstawione zgodnie z wczesnymi konwencjami literackimi, do ktrych nale퓓 np. podawanie pozornych lub chwilowych uzasadnie sytuacji, schematyczne postpowanie postaci, nieuzasadnione przyczynowo-skutkowym tokiem akcji.

Realizm – idealizacja – cudowno뜻
Homer chce przedstawia wydarzenia naocznie, realistycznie. Bardzo dok쿪dnie opisuje przyrod, przedmioty, bohaterw.

Drugi zabieg, paradoksalnie przeciwstawny do realizmu, idealizacja, polega na wyolbrzymianiu cech postaci. S to herosi, osoby niezwyk쿮, wiksze ni ludzie zwyczajni zarwno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym. Wp퀉wa to na podnios쿽뜻 eposu, rzeczywisto뜻 przedstawiona jest uszlachetniona.

W Iliadzie obok 턻iata ziemskiego (profanum) wystpuje tak풽 턻iat bogw (sacrum), ktry ma istotny wp퀉w na losy bohaterw. O ile ludzie s przedstawieni wyidealizowanie, o tyle bogowie s bardzo podobni do ludzi – maj cia쿪, prze퓓waj emocje, bywaj zawistni, pope쿻iaj zarwno dobre, jak i z쿮 czyny. Granica midzy 턻iatem boskim i ludzkim si zaciera, co dobrze ilustruje sentencja
„Bogowie jak ludzie, ludzie jak bogowie”

10 zdań, które pomogą Ci zatrzymać chłopaka przy sobie!                               
trajkotki.pl                                                    
                                                                                                     Dowiedz si wicej
1  Narracja Iliady
2  Geneza wojny trojaskiej
3  Inni bohaterowie IliadyKomentarze
artyku / utwr: Umowno뜻, realizm, idealizacja, cudowno뜻 Iliady
  Dodaj komentarz (komentarz mo풽 pojawi si w serwisie z op撰nieniem)


  Imi:
  E-mail:
  Tytu:
  Komentarz:
   

  Tagi: